top

 

 

 

 


Home EWALUACJA No images
Ewaluacja w PG 4 PDF Drukuj Email
Kuratorium Oświaty w Opolu przeprowadziło ewaluację w PG 4 im. Jana Kochanowskiego w Opolu.
Praca czwórki oceniona na piątkę.

 

W dniach 04-16.04.2012 przeprowadzona była przez zespół wizytatorów do spraw
ewaluacji Kuratorium Oświaty w Opolu ewaluacja w obszarze - efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.

Ewaluacja miała na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu spełniania przez szkołę
wymagań zawartych w załączniku MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.
Szkoła może spełniać te wymagania na pięciu poziomach.

poziom A – oznacza bardzo wysoki stopień wypełniania wymagań przez szkołę lub placówkę;
poziom B – oznacza wysoki stopień wypełniania wymagań przez szkołę lub placówkę;
poziom C – oznacza średni stopień wypełniania wymagań przez szkołę lub placówkę;
poziom D – oznacza  podstawowy stopień wypełniania wymagań przez szkołę lub placówkę;
poziom E – oznacza niski stopień wypełniania wymagań przez szkołę lub placówkę.

Wnioski z ewaluacji:

" 1. W szkole prowadzona jest wielopoziomowa analiza wyników sprawdzianów
zewnętrznych i osiągnięć uczniów z wykorzystaniem różnorodnych metod, a także uwzględnieniem czynników kontekstowych.
Przyczynia się ona do wzrostu efektów kształcenia i jest podstawą właściwej diagnozy potrzeb i możliwości uczniów.

2. Formułowane i wdrażane wnioski z analizy osiągnięć uczniów mają wpływ na rozwój ich umiejętności.
Większość gimnazjalistów uważa, że zajęcia w których uczestniczą są dla nich przeciętnie trudne.

3. Zdaniem uczniów i rodziców nauczyciele wierzą w możliwości swoich uczniów i dostrzegają ich potencjał oraz możliwości uzyskania przez nich lepszych wyników i sukcesów.
Uczniowie są motywowani do podejmowania wysiłku poprzez udział w projektach i konkursach. Gimnazjum otrzymało tytuł „ Szkoły odkrywców talentów" i „ Miejsca Odkrywców Talentów"

4. Szkoła promuje sukcesy uczniów w środowisku lokalnym. Doceniana jest wszelka działalność uczniów zarówno indywidualna jak i grupowa co w większości mobilizuje ich do dalszego rozwoju.

5. System oddziaływań wychowawczych prowadzonych w szkole jest skuteczny.
W opinii uczniów, pracowników i rodziców szkoła jest postrzegana jako placówka bezpieczna. 
Partnerzy pod tym względem „ oceniają czwórkę na piątkę". Gimnazjum otrzymało tytuł „ Szkoły bez przemocy".

6. Atmosfera wzajemnego wsparcia stworzona przez pracowników szkoły korzystnie wpływa na rozwój i edukację gimnazjalistów. 
Zdaniem rodziców atutem gimnazjum jest brak anonimowości i rozpoznanie potrzeb każdego ucznia".

Szkoła podejmuje wiele działań edukacyjnych służących rozwojowi wiedzy i umiejętności uczniów.
Otrzymała jako jedyna w Województwie Opolskim certyfikat ISO 9000: 2001 w zakresie
„ Kształcenia, wychowania i opieki nad uczniem".

Partnerzy szkoły ( przedstawiciele: Straż Miejska, Urząd Miasta Opola, Policja, Radny Miasta Opola,
WOM, Prezes Klubu Start Opole, trener i fechmistrz szermierki, rodzice absolwentów, audytor zewnętrzny) uważają, że pomoc psychologiczno- pedagogiczna w gimnazjum prowadzona jest na poziomie eksperckim.
Rodzice wskazali w wywiadzie na bardzo dobry kontakt ich dzieci z dyrektorem szkoły i nauczycielami
oraz panującą w szkole bardzo dobrą atmosferą.

Gimnazjum wypełnia powyższe wymagania w stopniu A i B czyli wysokim i bardzo wysokim.

Gimnazjum, 11 kwietnia 2012 pomyślnie przeszło audyt ponownej certyfikacji
Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001: 2008.
Tym sposobem wdrożony w 2005 roku system uzyskał certyfikat na kolejne trzy lata
w zakresie kształcenia, wychowania i opieki nad uczniem".

 

 

PSP 2

Dla nauczycieli

Imieniny


22 Listopada 2019
Piątek
Imieniny obchodzą:
Cecylia, Marek,
Maur, Wszemiła
Do końca roku zostało;40 dni.

bottom
top
bottom