top

 

 

 

 


Home Stowarzyszenie SIS No images
Należymy do Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych PDF Drukuj Email

 

 

alt

Stowarzyszenie kładzie nacisk na wymianę doświadczeń pomiędzy szkołami.

Dnia 26.11.2013 nasze gimnazjum było organizatorem seminarium SIS
województwa opolskiego.
Gości powitały Naczelnik Wydziału Oświaty- Pani Irena Koszyk oraz Dyrektor  PG nr 4 Pani Małgorzata Gawryś Gnatowicz.

Uczestnicy wysłuchali informacji na temat możliwości pozyskiwania funduszy dla szkoły.
Nauczyciele i dyrektorzy szkół uczestniczyli w pokazie praktycznego wykorzystania systemu PRS, tablic interaktywnych stacjonarnych i przenośnych czy  wizualizera. Nasi goście obserwowali też lekcje chemi, biologi czy fizyki.

Miło nam było usłyszeć ogrom pochwał  dotyczących organizacji seminarium jak również działań podejmowanych przez gimnazjum. Uczestnicy zachwyceni byli ilością i specyfiką urządzeń multimedialnych i ich praktycznego wykorzystania.

Prowadzący seminarium nauczyciele PG 4: Drynda Anna, Juńczyk Irena, Kamińska Izabela,Mazur Lucyna.

Prowadzący lekcje pokazowe: Helena Jasińska, Małgorzata Majchrzak Blicharz, Elżbieta Suchińska.

alt
SIS 2013

Co powinniśmy wiedzieć o odpadach?

Prezentacja przygotowana na rzecz konferencji SIS, która odbyła się dnia 26 listopada.
Prezentacja przygotowana przez uczniów koła biologicznego:
Mateusza, Artura, Kamila, Bartka, Radka, Adama, Jaceka, Sandrę, Magdę
Opiekun: Małgorzata Majchrzak-Blicharz

Co powinniśmy wiedzieć o odpadach.pptx

W roku szkolnym 2012/2013 mogliśmy zobaczyć, jak wyglądają Dni Nauki i Kultury w PG 1 i jak rozwijają się artystyczne zdolności uczniów w Gimnazjum w Żelaznej

alt
Od SIS - Żelazna

Zaprezentowalismy się 30 kwietnia w PSP 29 na Festiwalu Talentów
Była Zumba, pokazy judo, występ zespołu wokalnego i prezentacja zainteresowań Filipa Mrozek.

 

Nasza szkoła także była organizoatorem kilku imprez:

Spotkanie z lekturą na języku angielskim 2010 - "Robin Hood"

alt
Spotkanie z lekturą 2010

Spotkanie z lekturą na języku angielskim 2011 - "Opowieść Wigilijna"

alt
Spotkanie z lekturą na języku angielskim 2011

Konferencjia profilaktyczna 2007 - z udziałem specjalistów w różnych dziedzinach. Na zdjęciu doktor Jacek Pyżalski w rozmowach o wypaleniu zawodowym

alt
SIS - PYŻalski

Nasz zespół występował na konferencji w Skorogoszczy, której tematem była muzyczna edukacja młodzieży

alt
SIS - Gama Czwórki w Skorogoszczy

 

Jak jest na co dzięn w naszej szkole?

W Publicznym Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego w Opolu przyjęto wielokierunkowy sposób organizacji zajęć, tak, aby każdy uczeń mógł skorzystać z dogodnej dla siebie oferty edukacyjnej. We wszystkich klasach realizowane są dwie lub trzy innowacje pedagogiczne, uczniowie mogą wybrać podstawowy język obcy, mogą także uczyć się dodatkowo kilku języków obcych, realizują naukę tańca w ramach godzin wychowania fizycznego, nie rzadko proponuje się im także możliwość uprawiania określonej dyscypliny sportu, np. szermierki, piłki nożnej, koszykówki, realizują także dodatkowe godziny przedmiotów wiodących.
W miarę możliwości plan zajęć jest dostosowywany do indywidualnych próśb uczniów, rodziców i nauczycieli, np.: zwiększono liczbę grup realizujących innowację z informatyki, umożliwiono uczniom naukę trzech języków obcych, itp.
Taka koncepcja pracy wymaga nie lada kunsztu organizacyjnego: podziału klasy na kilka grup według zainteresowań uczniów, ujęcie w planie zajęć międzyoddziałowych, szkolenia sportowego z szermierki, dodatkowej nauki języków obcych, itd. Realizacja wielu innowacji wymaga także zaangażowania dużej grupy nauczycieli, którzy te innowacje tworzą i prowadzą. Wypracowany przez szkołę system daje równe szanse wszystkim uczniom (tym zdolnym i tym mającym trudności w nauce), pozwala na równomierny podział klas pod względem średnich ocen, ilości dziewcząt i chłopców w oddziałach. W naszej szkole nie dzieli się klas na „lepsze” i „gorsze”, rozróżnia się je tylko ze względu na zainteresowania uczniów i realizowane innowacje.

W realizacji bogatej oferty edukacyjnej niezbędne jest stałe wzbogacanie wyposażenia szkoły, o które dba dyrektor:
komputery z dostępem do Internetu we wszystkich salach lekcyjnych,
mobilny sprzęt multimedialny (laptopy + projektory),
tablice interaktywne,
dwie pracownie komputerowe i centrum multimedialne w bibliotece,
sala przystosowana do nauki szermierki,
sala do nauki tańca i judo wyposażona w lustra,
sprzęt audiowizualny w klasach, itd.Wymiernym efektem opisanej powyżej organizacji zajęć jest stworzenie możliwości każdemu uczniowi odkrywania swoich uzdolnień, ich rozwój i prezentację na terenie szkoły lub poza nią. Do tych propozycji należałoby jeszcze dopisać całą gamę zajęć pozalekcyjnych oraz realizację wielu projektów edukacyjnych.

To wszystko składa się na poprawę samooceny uczniów. Pozytywne budowanie własnej wartości to bardzo ważny element w życiu młodego człowieka, a stworzenie równych szans wszystkim uczniom wpływa na poczucie sprawiedliwości, integrację społeczności szkolnej i jej ciepły klimat. Warunki rozwoju uczniów tworzone przez szkołę i bogata oferta edukacyjna są doceniane przez młodzież i rodziców.
Szkoła wdrożyła System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 w 2005r. Oprócz innowacji nauczyciele pozyskują dotacje na realizację wielu projektów edukacyjnych. Organizacja pracy w Publicznym Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego w Opolu została doceniona przez ekspertów Konkursu Opolskiej Nagrody Jakości (wyróżnienie w 2006r.) i Polskiej Nagrody Jakości (wyróżnienie w 2007r.). Ośmiu nauczycieli otrzymało Medale Komisji Edukacji Narodowej w 2007r., a dyrektor szkoły i pedagog kilkakrotnie zostali wyróżnieni Nagrodą Prezydenta Miasta Opola.

 

 

PSP 2

Dla nauczycieli

Imieniny


22 Listopada 2019
Piątek
Imieniny obchodzą:
Cecylia, Marek,
Maur, Wszemiła
Do końca roku zostało;40 dni.

bottom
top
bottom