top

 

 

 

 


Home Zapytania Ofertowe POKL No images
Zapytanie Ofertowe POKL
Zapytanie Ofertowe POKL PDF Drukuj Email

 

 26.03.2015

Zapytanie ofertowe

na zatrudnienie prowadzących zajęcia z rozwoju kompetencji kluczowych: porozumiewanie się w językach obcych – j. włoski dla uczniów Publicznego Gimnazjum Nr 9 Dwujęzycznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Opolu

Termin zgłoszeń do 31.03.2015 do godziny 15.00

 

 

 

 

 

Ogłoszenie wyników Gimnazjalna Akademia 13.02.2015

W związku z opublikowanym 29.01.2015 zapytaniem ofertowym na wybór prowadzących zajęcia   w ramach realizacji projektu "Gimnazjalna Akademia,program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola" Nr POKL.09.01.02-16-023/14 poniżej zamieszczam wyniki naboru:

WYNIKI

 

 

 

29.01.2015.

Gimnazjalna akademia- program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola" Nr POKL.09.01.02-16-023/14. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Składając zapytanie ofertowe proszę dołączyć ksera dokumentów (potwierdzone za zgodność z oryginałem) :

  • potwierdzające stopeń awansu zawodowego,
  • udokmentowany staż pracy w szkole ponadpodstawowej.
    Czytaj kryteria oceny oferty

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Gimnazjum nr 1

1. Zapytanie ofertowe nr 1/PG1/POKL/2015 na zatrudnienie prowadzącego zajęcia z doradztwa i poradnictwa zawodowego,

2. Zapytanie ofertowe nr 2/PG1/POKL/2015 na zatrudnienie prowadzących zajęcia z doradztwa i opieki pedagogiczno-psychologiczne,

3.Zapytanie ofertowe nr 3/PG1/POKL/2015 na zatrudnienie prowadzącego zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych

4. Zapytanie ofertowe nr 4/PG1/POKL/2015 na zatrudnienie prowadzącego zajęcia z rozwoju kompetencji kluczowych: kompetencje chemiczne

 5. Zapytanie ofertowe nr 5/PG1/POKL/2015 na zatrudnienie prowadzącego zajęcia z rozwoju kompetencji kluczowych: kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne

6. Zapytanie ofertowe nr 6/PG1/POKL/2015na zatrudnienie prowadzącego zajęcia z rozwoju kompetencji kluczowych: porozumiewanie się w językach obcych – j. angielski

7.Zapytanie ofertowe nr 7/PG1/POKL/2015 na zatrudnienie prowadzącego zajęcia z rozwoju kompetencji kluczowych: kompetencje społeczne i obywatelskie

8.Zapytanie ofertowe nr 8/PG1/POKL/2015 na zatrudnienie prowadzących zajęcia z rozwoju kompetencji kluczowych: porozumiewanie się w języku ojczystym

 

 

Gimnazjum nr 4

1.Zapytanie ofertowe nr 1/PG4, doradztwo i poradnictwo zawodowe,

2.Zapytanie ofertowe nr 2/PG4/POKL/2015 na zatrudnienie prowadzącego zajęcia z doradztwa i opieki pedagogiczno-psychologicznej,

3.Zapytanie ofertowe nr 3/PG4/POKL/2015 na zatrudnienie prowadzącego zajęcia z rozwoju kompetencji kluczowych: kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne,

4.Zapytanie ofertowe nr 4/PG4/POKL/2015 na zatrudnienie prowadzącego zajęcia z rozwoju kompetencji kluczowych: kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne – kompetencje informatyczne,
5. Zapytanie ofertowe nr 5/PG4/POKL/2015 na zatrudnienie prowadzącego zajęcia z rozwoju kompetencji kluczowych: porozumiewanie się w językach obcych – j. angielski,.

6.Zapytanie ofertowe nr 6/PG4/POKL/2015 na zatrudnienie prowadzącego zajęcia z rozwoju kompetencji kluczowych: umiejętność uczenia się

7.Zapytanie ofertowe nr 7/PG4/POKL/2015 na zatrudnienie prowadzącego zajęcia z rozwoju kompetencji kluczowych: kompetencje społeczne i obywatelskie  5

Gimnazjum nr 5

1. Zapytanie ofertowe nr 1/PG5/POKL/2015 na zatrudnienie prowadzącego zajęcia z doradztwa i poradnictwa zawodowego

2.Zapytanie ofertowe nr 2/PG5/POKL/2015 na zatrudnienie prowadzącego zajęcia rozwijające pasje i uzdolnienia uczniów w ramach nowych innowacyjnych form nauczania ,

3.Zapytanie ofertowe nr 3/PG5/POKL/2015 na zatrudnienie prowadzącego zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych ,

4.Zapytanie ofertowe nr 4/PG5/POKL/2015 na zatrudnienie prowadzącego zajęcia z rozwoju kompetencji kluczowych: kompetencje społeczne i obywatelskie,

5.Zapytanie ofertowe nr 5/PG5/POKL/2015 na zatrudnienie prowadzącego zajęcia z rozwoju kompetencji kluczowych: umiejętność uczenia się

6.Zapytanie ofertowe nr 6/PG5/POKL/2015 na zatrudnienie prowadzącego zajęcia z rozwoju kompetencji kluczowych: kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne, porozumiewanie się w j. obcych, porozumiewanie się w j. ojczystym

GIMNAZJUM NR 6

1.Zapytanie ofertowe nr 1/PG6/POKL/2015 na zatrudnienie prowadzącego zajęcia z doradztwa i poradnictwa zawodowego, 

2.Zapytanie ofertowe nr 2/PG6/POKL/2015 na zatrudnienie prowadzącego zajęcia z doradztwa i opieki pedagogiczno-psychologicznej

3.Zapytanie ofertowe nr 3/PG6/POKL/2015 na zatrudnienie prowadzącego zajęcia z rozwoju kompetencji kluczowych: kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne

GIMNAZJUM NR 7

1. Zapytanie ofertowe nr 1/PG7/POKL/2015 na zatrudnienie prowadzącego zajęcia z doradztwa i poradnictwa zawodowego

2.Zapytanie ofertowe nr 2/PG7/POKL/2015 na zatrudnienie prowadzącego zajęcia z doradztwa i opieki pedagogiczno-psychologicznej

3.Zapytanie ofertowe nr 3/PG7/POKL/2015 na zatrudnienie prowadzącego zajęcia z rozwoju kompetencji kluczowych: umiejętność uczenia się

4.Zapytanie ofertowe nr 4/PG7/POKL/2015 na zatrudnienie prowadzącego zajęcia z rozwoju kompetencji kluczowych: inicjatywność i przedsiebiorczość.

5.Zapytanie ofertowe nr 5/PG7/POKL/2015 na zatrudnienie prowadzącego zajęcia z rozwoju kompetencji kluczowych: kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne

 GIMNAZJUM NR 8

1.Zapytanie ofertowe nr 1/PG8/POKL/2015 na zatrudnienie prowadzącego zajęcia z doradztwa i poradnictwa zawodowego

2. Zapytanie ofertowe nr 2/PG8/POKL/2015 na zatrudnienie prowadzącego zajęcia z doradztwa i opieki  pedagogiczno-psychologicznej

3.Zapytanie ofertowe nr 3/PG8/POKL/2015 na zatrudnienie prowadzącego zajęcia z rozwoju kompetencji kluczowych: świadomość i ekspresja kulturalna

4.Zapytanie ofertowe nr 4/PG8/POKL/2015 na zatrudnienie prowadzącego zajęcia z rozwoju kompetencji kluczowych: świadomość i ekspresja kulturalna

5.Zapytanie ofertowe nr 5/PG8/POKL/2015 na zatrudnienie prowadzącego zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych

 GIMNAZJUM NR 9

1.Zapytanie ofertowe nr 1/PG9/POKL/2015 na zatrudnienie prowadzącego zajęcia z doradztwa i poradnictwa zawodowego

2.Zapytanie ofertowe nr 2/PG9/POKL/2015 na zatrudnienie prowadzącego zajęcia z doradztwa i opieki pedagogiczno-psychologicznej

3.Zapytanie ofertowe nr 3/PG9/POKL/2015 na zatrudnienie prowadzącego zajęcia z rozwoju kompetencji kluczowych: kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne – robotyka

4.Zapytanie ofertowe nr 4/PG9/POKL/2015 na zatrudnienie prowadzącego zajęcia z rozwoju kompetencji kluczowych: kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne – kompetencje przyrodnicze

 

5. Zapytanie ofertowe nr 5/PG9/POKL/2015 na zatrudnienie prowadzących zajęcia z rozwoju kompetencji kluczowych: porozumiewanie się w języku ojczystym

 6. Zapytanie ofertowe nr 6/PG9/POKL/2015 na zatrudnienie prowadzących zajęcia z rozwoju kompetencji kluczowych: porozumiewanie się w językach obcych – j. rosyjski 

7.Zapytanie ofertowe nr 7/PG9/POKL/2015 na zatrudnienie prowadzących zajęcia z rozwoju kompetencji kluczowych: porozumiewanie się w językach obcych – j. chiński

GIMNAZJUM NR 10

 

1. Zapytanie ofertowe nr 1/PG10/POKL/2015 na zatrudnienie prowadzącego zajęcia z doradztwa i poradnictwa zawodowego

2.Zapytanie ofertowe nr 2/PG10/POKL/2015 na zatrudnienie prowadzącego zajęcia z doradztwa i opieki pedagogiczno-psychologicznej

3.Zapytanie ofertowe nr 3/PG10/POKL/2015 na zatrudnienie prowadzących zajęcia z rozwoju kompetencji kluczowych: porozumiewanie się w języku ojczystym

4.Zapytanie ofertowe nr 4/PG10/POKL/2015 na zatrudnienie prowadzącego zajęcia z rozwoju kompetencji kluczowych: porozumiewanie się w językach obcych – j. angielski

5. Zapytanie ofertowe nr 5/PG10/POKL/2015 na zatrudnienie prowadzących zajęcia z rozwoju kompetencji kluczowych: kom.petencje matematyczne i naukowo-techniczne - matematyka

 6. Zapytanie ofertowe nr 6/PG10/POKL/2015 na zatrudnienie prowadzących zajęcia z rozwoju kompetencji kluczowych: kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne - informatyka

7.Zapytanie ofertowe nr 7/PG10/POKL/2015 na zatrudnienie prowadzących zajęcia z rozwoju kompetencji kluczowych: z rozwoju kompetencji kluczowych: kompetencje społeczne i obywatelskie

 8.Zapytanie ofertowe nr 8/PG10/POKL/2015 na zatrudnienie prowadzących zajęcia z rozwoju kompetencji kluczowych: świadomość i ekspresja kulturalna

 ................................................................................................................................................................................................

PROJEKT  DROGA DO SUKCESU

 

Środa 24.12.2014r.

OGŁOSZENIEWYNIKÓW

 

 

W związku z opublikowanym 08.12.2014r.zapytaniem ofertowym na wybór prowadzących warsztaty i SOK dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego w ramach realizacji projektu "Droga do sukcesu" POKL 09.01.02 - 16 - 020/14, poniżej zamieszczam wyniki naboru.

 

Zaytanie nr 7: Dyżury doradcy zawodowego w Szkolnym Ośrodku Kariery dla uczniów i rodziców w ramach projektu "Droga do sukcesu"

W tej części wygrał:   Tomasz Ciecierki,  46 - 070 Domecko ul. Cmentarna 37 gmina Komprachcice

 

Zapytanie nr 8: Warsztaty grupowe z doradctwa zawodowego dla uczestników projektu "Droga do sukcesu"

W tej części wygrała: Lucyna Makowska, 45 - 753 Opole, ul. Stawowa 22

 

Zapytanie nr 9" Warsztaty grupowe z przedsiębiorczości dla uczestników projektu "Droga do sukcesu"

W tej części wygrała: Ewa Wąsowska, 45-034 Opole, ul. Nysy Łużycieki 5/49 

Małgorzata Gawryś-Gnatowicz - Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 4 w Opolu

 

 

Poniedziałek 08.12.2014r.

OGŁOSZENIE O KOLEJNYM NABORZE PERSONELU DO PROJEKTU

 

Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 4 im. jana Kochanowskiego w Opolu ogłasza zapytanie ofertowe na zatrudnienie presonelu projektu "Droga do sukcesu". POKL 09.01.02 - 16-020/14 dotyczacego warsztatów z przedsiębiorczości i doradztwa zawodowego oraz działalności Szkolnego Ośrodka Kariery. 

Termin składania ofert mija 22.12.2014r. o godzinie 10:00

 

Szczegóły w załącznikach

Zapytanie nr 7

Zapytanie nr 8

Zapytanie nr 9

Formularz oferty

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 

W związku z opublikowanym 03.11.2014r. zapytaniem ofertowym na wybór prowadzących zajęcia dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego w Opolu w ramach realizacji projektu "Droga do sukcesu" nr POKL 09.01.02.-16-020/14, poniżej zamieszczam wyniki ww. naboru. 

 

Zapytanie nr 1: "Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka polskiego dla uczniów zainteresowanych przedmiotami humanistycznymi"

 W tej części wygrała: Anna Milejska, 45-061 Opole, ul. Katowicka 6/4

 

Zapytanie nr 2: "Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z matematyki i fizyki dla uczniów zainteresowanych przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi"

W tej części wygrała: Bożena Śniatowska, 45-357 Opole, ul. 1 Maja 62/13

 

Zapytanie nr 3: "Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego dla uczniów zainteresowanych językami obcymi nowożytnymi"

W tej części wygrała: Aleksandra Krajewska, 45-054 Opole, ul. Grunwaldzka 9/7

 

Zapytanie ofetowe nr 4: "Prowadzenie wyrównawczych zajęć pozalekcyjnych z języka polskiego"

W tej części wygrała: 

1. Agnieszka Pawelec, Opole, ul. Krzemieniecka 50/7

2. Aleksandra Tokarek, 45-075 Opole, ul. Krakowska 26/5

3. Anna Milejska, 45-061 Opole, ul. Katowicka 6/4

 

Zapytanie ofetowe nr 5: Prowadzenie wyrównawczych zajęć pozalekcyjnych z matematyki i fizyki"

W tej częsci wygrała:

1. Anna Drynda, 45-065 Opole, ul. Reymonta 11/4

2. Bożena Śniatowska, 45-357 Opole, ul. 1 Maja 62/13

3 Akademia Edukacji Platon w Rzeszowie, 35-010 Rzeszów, ul. Ks Jałowego 6a

 

 

Zapytanie ofertowe nr 6: Pełnienie roli specjalisty ds. organizacyjnych  na potrzeby projektu pod nazwą „Droga do sukcesu” .

W tej części wygrała: Małgorzata Balwierczak, 45-286 Opole, ul. Rzeszowska 16/6

 

 

 

Poniedziałek, 3 listopada 2014r. 13:30

 

OGŁOSZENIE O NABORZE PERSONELU DO PROJEKTU

 

Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego w Opolu ogłasza zapytanie ofertowe na zatrudnienie personelu projektu "Droga do sukcesu" POKL.09.01.02 - 16 - 020/14  dotyczącego zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 4 w Opolu. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Termin składania ofert mija 19.11.2014r. o godzinie 10:00.

 

Szczegóły w załącznikach

 

 

Formularz ofertowy

Zapytanie 1

Zapytanie 2

Zapytanie 3

Zapytanie 4

Zapytanie 5

Zapytanie 6

 


PSP 2

Dla nauczycieli

Imieniny


20 Października 2017
Piątek
Imieniny obchodzą:
Budzisława, Irena,
Jan Kanty,
Kleopatra, Wendelin,
Witalis
Do końca roku zostało;73 dni.

bottom
top
bottom