top

 

 

 

 


Home Zastępstwa No images
PDF Drukuj Email

 

Poniedziałek 20.05.2019
Paweł Nowicki
1,2l - 7a - Miernicka
5l - 3c - Jasiński
6l - 3c - Kilarski
7,8l - 3ab - Amrogowicz
Anna Drynda- Gala KO
5l - 7a - Kamińska
6l - SB - Milejska
7,8,9l - NI - odwołane
Robert Elias
4l - 7b - Śniatowska
5,6l - 7a,7b,7c - Mazur informatyka

7,8l - 3c- Czech

Wtorek 21.05.2019
Paweł Nowicki
5,6,7l - 3c - Amrogowicz

Środa 22.05.2019

Paweł Nowicki
3,4l - 3c - Miernicka
5,6l - 7b - Miernnicka
Magdalena Czech - zawody -

1,2l- 8b - Miernicka
3,4l - 3c - Miernicka łączy
5,6l - 7b - Kamińska
Iwona Amrogowicz - zawody
5,6l - 3ab - Śniatowska

7,8l - 3ab - Miernicka

Czwartek 23.05.2019
Paweł Nowicki
1,2l - 7c - Czech

Piątek 24.05.2019
Paweł Nowicki
1,2l - 7b - Miernicka
3,4l - 7a - Amrogowicz
5,6ll - 3c - Amrogowicz
7l - 3c - Czech
Beata Zgolik
1l - 7c - Śniatowska za 3a

2l - 8b - Ślusarczyk za 3a
3l - 3a - Wąsowska
4l - 3a - Wąsowska
5l - 3b - Elias za 3a
6l - 3b - Kotowska za 3a
Ewa Wąsowska
wyjście z 3a do CKP

Poniedziałek 27.05.2019

Klasy 7a,7b,7c, 8b,3a - zielona szkoła od 27.05.2019 - 03.06.2019

Uczniowie, którzy nie pojechali z klasy 7a,7b i 7c włączeni są do 7c.
Uczniowie z 8b włączeni do 8c, uczniowie z 3a włączeni do 3b.
Paweł Nowicki
1,2l - 7a - wycieczka
5l - 3c - Jasiński za 8l we wtorek
6l - 3c - Czech za 8b
7,8l - 3ab - Czech
Iwona Amrogowicz- zielona szkoła
1,2l - 8c - Czech za 7a
5,6l - 8b - wycieczka
Izabela Kamińska - zielona szkoła
1l - KC - wycieczka
2l - 8b - wycieczka
3l - KB - Drynda za 3a
4l - 7b - wycieczka
6l - 7a - wycieczka
Joanna Kotowska - zielona szkoła
5l - 8c - Drynda za 7a
6l - 7b - wycieczka
7l - 7a - wycieczka
8l - 7b - wycieczka
Małgorzata Blicharz - zielona szkoła
1l - 7b - wycieczka
2l - KB - Jasiński za 7b
3l - 7c - Kilarski za 7b
Beata Zgolik - zielona szkoła
1l - 8b - wycieczka
3l - 7b - wycieczka
4l - 3a - wycieczka
5l - 7c - Elias łączy
Anna Milejska - zielona szkoła
3l - 8b - wycieczka
5l - 3a - wycieczka
7l - 7b - wycieczka

Wtorek 28.05.2019
Paweł Nowicki
5,6l - 3c - Czech łączy
7l - 3c - odwołane
Iwona Amrogowicz - zielona szkoła
1,2l - 3ab - odwołane
3,4l - 8c - Kopczyński - basen
Izabela Kamińska - zielona szkoła
1l - 8b - wycieczka
2l - 8c - Korolewski za 8b
3l - KC - wycieczka
4l - 8a - Krasnodębska za 7a
Joanna Kotowska - zielona szkoła
5l KB - Kilarski za 8b
6l - 7c - Jasiński za 7a
7l - 3a - wycieczka
8l - 8b - wycieczka
Małgorzata Blicharz - zielona szkoła
1l - etyka - odwołane
2l - 7a - wycieczka
3l - MB - odwolane
Katarzyna Miernicka
1,2l - 8a - Kopczyński - basen
3l - 7c - Korolewski za 8b
4l - 7c - Ślusarczyk za 3a
Anna Milejska - zielona szkoła
4,5,6l - 8b,7b,3a - wycieczka
7l - 8a - Ślusarczyk za 7a
7l - 8b - wycieczka
7l - 8c - odwołane
8l - j. rosyjski - odwołane
Ewa Wąsowska - zielona szkoła
1,2,3l - 7b, KC,7a - wycieczka
5l - 8a - Ślusarczyk za 8b
6,7l - 8b,7b - wycieczka
Beata Zgolik - zielona szkoła
3l - KP - odwołane
4,5l - 7b,7a - wycieczka
6l - 8c - Żurakowska za KC
7l - 8a - Kilarski za 7a
8l - 7a - wycieczka

Środa 29.05.2019
Paweł Nowicki
3,4l - 3c - Czech łączy
5,6l - 7b - wycieczka
Iwona Amrogowicz - zielona szkoła
5,6l - 3ab - Czech za 7b
7,8l - 3ab - Czech
Izabela Kamińska - zielona szkoła
1l - 8a - Czech za 8b
2l - 8c - Kilarski za 7b
3l - 8b - wycieczka
4l - 8a gr. 2- Krasnodębska za 7a - informatyka
Joanna Kotowska - zielona szkoła
1l - 7c - Drynda za 7b
2l - 8a - Czech za 8b
3l - SB - Drynda za KC
4l - 8b - wycieczka
Małgorzata Blicharz - zielona szkoła
1l - 7a - wycieczka
2l - 3a - wycieczka
3l - 3b - Ślusarczyk za 7a
Anna Milejska - zielona szkoła
3,4l - 3a - zielona szkoła
5,6l - 8b - zielona szkoła
Ewa Wąsowska - zielona szkoła
1l - MB - odwołane
2l - 7a - wycieczka
3l - 8c - Kilarski za 7a
4l - 7b - wycieczka
5l - KB - Suchińska za 7a
6l - 7c - Drynda za 7a
7l - 3c - Żurakowska za 8l
Beata Zgolik - zielona szkoła
1,2l - j. mniejszości - odwołane
2l - 7b - wycieczka
3l - MB - odwołane

Czwartek 30.05.2019
Paweł Nowicki
1,2l - 7c - Czech - basen
Katarzyna Miernicka
1,2l - 7c - Czech łączy - basen
5,6,7,8l - 7b,8b - wycieczka
Izabela Kamińska - zielona szkoła
3l - 8c - Śniatowska za 3a
4l - 8b - wycieczka
5l - 8a - Komar za 7b
6l - 8b - wycieczka
7l - 7c - Popielska łączy za 7ab
8l - 8c - Komar za 8b
Joanna Kotowska - zielona szkoła
1l - 8a - Kopczyński za 7a
2,3l - 8b,7a - wycieczka
4l - ZB - Gawryś-Zielińska
5l - 8c - Krasnodębska za 7a
7l - 8a - Komar za 8b
8,9l - 7a - wycieczka
Małgorzata Blicharz - zielona szkoła
1l - 3c - Śniatowska za 7b
2l - 8c - Kopczyński za 7a
3l - ZB - Czech
4l - 3c - Śiatowska za 7a
5l - KC - wycieczka
6l - 6,7l - 3a - wycieczka
Anna Milejska - zielona szkoła
1,2,3,4l - 3a, 7b,8b - zielona szkoła
6l - 8a - Komar za 7b
6l - 8c - Suchińska za 7a
7,8l - j. rosyjski - odwołane
Ewa Wąsowska - zielona szkoła
4l - 7c - Suchińska za 7b
5l - 3a - wycieczka
7l - 3b - Ślusarczyk za 7b
Beata Zgolik - zielona szkoła
1l - 8c - Drynda za 8b
2l - 3c - Śniatowska za 3a
3l - 3c - Suchińska za 8b
4l - 3b - Ślusarczyk za 3a
6l - 8a - Komar za 7b
7l - 7a - wycieczka
8l - 3c - odwołane

Piątek 31.05.2019
Paweł Nowicki
1,2,3,4l - 7a,7b - wycieczka
5,6l - 3c - Czech łączy
7l - 3c - Czech
Izabela Kamińska
1l - 8c - Kilarski za 7a
2l - KB - Czech za 7b
3l - 8c - Kilarski za 7b
4l - 8a - Czech za 7a
Joanna Kotowska - zielona szkoła
KP - odwołane
4l - 7b - wycieczka
5l - 8a - Kilarski za 8b
6l - 3a - wycieczka
7l - 8b - wycieczka
8l - 7c - odwołane
Małgorzata Blicharz - zielona szkoła
2l - KP - odwołane
3l - 3b - Ślusarczyk za 7b
4l - 7c- Ślusarczyk
5l - 7b - wycieczka
6l - SB - Ślusarczykk za 8b
8l - 8c - odwołane
9l - etyka - odwołane
Anna Milejska - zielona szkoła
1,2l - MB - odwołane
3l - 8b - wycieczka
4l - SB - Drynda za 8b
6l - 7b - wycieczka
Beata Zgolik - zielona szkoła
1l - 7c - Suchińska za 8b
2l - 8b - wycieczka
3,4l - 3a - wycieczka
5l - 3b - Elias za 3a
6l - 3b - Krasnodębska za 7a
7,8l - j. mniejszości - odwołane

Poniedziałek 03.06.2019
Paweł Nowicki
1,2l - 7a - wycieczka
5,6l - 3c - Czech za 8b
7,8l - 3ab - Czech
Izabela Burdziąg - zielona szkoła
4l - 8b - wycieczka
5l - 8a - Suchińska za KC
6l - 8c - Elias za 7a
Iwona Amrogowicz- zielona szkoła
1,2l - 8c - Czech za 7a
5,6l - 8b - wycieczka
Izabela Kamińska - zielona szkoła
1l - KC - wycieczka
2l - 8b - wycieczka
3l - KB - Drynda za 3a
4l - 7b - wycieczka
6l - 7a - wycieczka
Joanna Kotowska - zielona szkoła
5l - 8c - Drynda za 7a
6l - 7b - wycieczka
7l - 7a - wycieczka
8l - 7b - wycieczka
Małgorzata Blicharz - zielona szkoła
1l - 7b - wycieczka
2l - KB - Jasiński za 7b
3l - 7c - Kilarski za 7b
Beata Zgolik - zielona szkoła
1l - 8b - wycieczka
3l - 7b - wycieczka
4l - 3a - wycieczka
5l - 7c - Elias łączy
Anna Milejska - zielona szkoła
3l - 8b - wycieczka
5l - 3a - wycieczka
7l - 7b - wycieczka

Wtorek 04.06.2019
Paweł Nowicki
5,6,7l - 3c - Amrogowicz

Środa 05.06.2019
Paweł Nowicki
3,4l - 3c - Miernicka
5,6l - 7b - Miernicka

Czwartek 06.06.2019
Paweł Nowicki
1,2l - 7c - Czech

Piątek 07.06.2019
Paweł Nowicki

1,2l - 7b - Miernicka
3,4l - 7a - Amrogowicz
5,6l - 3c - Amrogowicz
7l - 3c - Czech

 

PSP 2

Dla nauczycieli

Imieniny


15 Listopada 2019
Piątek
Imieniny obchodzą:
Albert, Alberta,
Albertyna, Artur,
Artus, Idalia,
Leopold, Leopoldyna,
Przybygniew, Roger
Do końca roku zostało;47 dni.

bottom
top
bottom